Fysiotherapie aan huis

Fysiotherapie aan huis
Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven. Tegenwoordig is dit ook allemaal mogelijk. De verpleging komt aan huis, er is hulp in het huishouden, maaltijden worden kant en klaar aangeleverd, etc. En zo is er ook fysiotherapie aan huis. Fysiotherapie in de thuiszorg is niet voor iedereen die geen zin heeft om naar de praktijk te komen, maar vooral voor een aantal doelgroepen die moeilijk naar de praktijk kunnen komen of waarbij het nodig is om de thuissituatie te bekijken. Denk daarbij aan de doelgroepen: kwetsbare ouderen, chronisch zieken, terminale patiënten en mantelzorg(st)ers.

Wat doet de fysiotherapeut aan huis?
Bij fysiotherapie aan huis gaat het vooral om mensen die niet naar de praktijk kunnen komen of die problemen hebben in de thuissituatie. De fysiotherapeut aan huis kijkt niet alleen naar een specifieke klacht voor de fysiotherapie, maar heeft een veel bredere kijk op de situatie. Zo wordt er gekeken hoe de patiënt zich in huis beweegt, wat de mogelijkheden thuis zijn maar ook of er misschien andere disciplines bij betrokken moeten worden (denk aan ergotherapie voor aanpassingen of cognitieve training, logopedie voor het spreken of slikken, thuiszorg voor de zorg).

Wanneer komt u in aanmerking voor fysiotherapie aan huis?
• Fysiotherapie in de thuiszorg is bedoeld voor de doelgroepen: kwetsbare ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.
De klachten of problemen die daarbij kunnen horen zijn bijvoorbeeld:
• Moeite met aan- en uitkleden en/of douchen
• Moeite met opstaan uit de stoel, bij het lopen en/of traplopen
• Valneigingen of eerdere valpartijen
• Verminderde balans
• Pijn tijdens (langdurig) zitten en/of liggen (bij chronisch zieke en/of terminale patiënten)
• Moeite met de ademhaling (bij chronisch zieke en/of terminale patiënten)
• Overbelasting mantelzorger

Wilt u een afspraak maken met de fysiotherapeut? Klik dan hier.