Beweegprogramma’s

Beweegprogramma’s
Beweegprogramma’s zijn speciale trainingen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes, hart- en vaataandoeningen, oncologische aandoeningen en/of COPD. Voor iedere aandoening is een specifiek beweegprogramma ontwikkeld. Dit gebeurt op individuele basis en in groepsverband. In de veilige omgeving van Fysio Centrum Hoogland gaat de fysiotherapeut met mensen bewegen. Hij inspireert hen tot bewegen en leidt hen op in zelfstandig verantwoord bewegen. Dat doen we op een manier die voldoening geeft, waar plezier aan kan worden beleefd en die de kwaliteit van leven verbetert. Dit programma richt zich primair op beweegprogramma; daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan motivatie, psychische componenten van de ziekten en herstel en bijkomende problemen als vermoeidheid en beperkingen van het lichaam.

Wat doet de beweeg fysiotherapeut?
De begeleiding van mensen met een aandoening vraagt een andere benadering. Het volgen het ‘beweegprogramma’ zien we als een cursus. Waarbij middels meer persoonlijke aandacht en voorlichting toegewerkt wordt naar zelfstandigheid. Dat onderdeel duurt drie maanden en kan vervolg krijgen middels medisch training of sportief bewegen. Het is ons streven te zoeken naar een manier van bewegen waar de deelnemer plezier in heeft en die past bij die persoon. Soms is dat het oppakken van een oude liefde in de sport of juist iets nieuws beginnen. Omdat bewegen een belangrijke basisvoorwaarde is voor gezondheid is ons doel pas bereikt wanneer de deelnemer blijft bewegen. Dat kan op een verantwoorde manier omdat we goed op de hoogte zijn van de medische achtergrond van elke deelnemer. Dit programma biedt de deelnemer een nieuw perspectief, een andere benadering van het probleem waardoor het anders wordt en er ineens mogelijkheden ontstaan.

Wanneer mag u deelnemen aan het Beweegprogramma?
– Hart en Vaataandoeningen
– Diabetes type 1, 2 en Lada
– Oncologische aandoeningen (kanker)
– COPD
– Overgewicht met een BMI >30 en in combinatie met:
• Verhoogde bloeddruk, al dan niet met medicatie
• Verhoogd cholesterol, al dan niet met medicatie
• Verstoorde glucosetolerantie (en daardoor verhoogde kans op diabetes)
• Een inactieve leefstijl (niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Wilt u een afspraak maken? Klik dan hier.