Osteoporose

Osteoporose
Regelmatig bewegen kan risico’s en beperkingen terugdringen. Hebt u geregeld botbreuken? Bent u bang om te vallen? U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden en daarmee risico’s te verminderen. Het omgekeerde is waar. Het is juist extra belangrijk dat u blijft bewegen wanneer u osteoporose hebt. Als u minder beweegt, treden risico’s en klachten eerder op en uw mogelijkheden nemen steeds verder af. Speciaal voor mensen met osteoporose is het programma ‘Beweegprogramma Osteoporose’ ontwikkeld.

Wat houdt het ‘Beweegprogramma Osteoporose’ in?
Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van osteoporose u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl. De begeleiding van mensen met een aandoening vraagt een andere benadering. Het volgen het ‘beweegprogramma’ zien we als een cursus. Waarbij middels meer persoonlijke aandacht en voorlichting toegewerkt wordt naar zelfstandigheid. Dat onderdeel duurt drie maanden en kan vervolg krijgen middels medisch training of sportief bewegen. Het is ons streven te zoeken naar een manier van bewegen waar de deelnemer plezier in heeft en die past bij die persoon. Soms is dat het oppakken van een oude liefde in de sport of juist iets nieuws beginnen. Omdat bewegen een belangrijke basisvoorwaarde is voor gezondheid is ons doel pas bereikt wanneer de deelnemer blijft bewegen. Dat kan op een verantwoorde manier omdat we goed op de hoogte zijn van de medische achtergrond van elke deelnemer. Dit programma biedt de deelnemer een nieuw perspectief, een andere benadering van het probleem waardoor het anders wordt en er ineens mogelijkheden ontstaan. U beweegt met lotgenoten en kunt elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. U leert onderscheid te maken tussen normale lichamelijke verschijnselen bij belasting en inspanning en signalen die aangeven dat er iets niet in orde is. U leert weer vertrouwen op uw lichaam. U leert wat u nodig heeft om zelfstandig en gezond te bewegen.

Wat levert het ‘Beweegprogramma Osteoporose’ u op?
Uw kwaliteit van leven verbetert met een actievere leefstijl. U krijgt minder beweegangst, een verbeterde conditie en leert verantwoord bewegen.

Wilt u een afspraak maken? Klik dan hier.