Oncologie (kanker)

Oncologie (kanker)
Als u behandeld bent voor kanker kan het zo zijn dat u – ondanks dat u nu niet meer in behandeling bent- toch nog restverschijnselen aan de behandeling hebt overgehouden. U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden en daarmee uw klachten, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, te verminderen, maar het tegenovergestelde is waar. Het is juist extra belangrijk dat u blijft bewegen als u kanker hebt gehad. Als u minder beweegt, treden risico’s en klachten eerder op en uw mogelijkheden nemen steeds verder af. Fysio Centrum Hoogland biedt het speciaal hiervoor ontwikkelde programma ‘Beweegprogramma Oncologie’.

Wat houdt het ‘Beweegprogramma Oncologie’ in?
Speciaal voor mensen die behandeld zijn voor kanker is dit beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van kanker u op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl. De begeleiding van mensen met een aandoening vraagt een andere benadering. Het volgen van het programma ‘Beweegprogramma oncologie’ zien we als een cursus. Waarbij middels meer persoonlijke aandacht en voorlichting toegewerkt wordt naar zelfstandigheid. Dat onderdeel duurt drie maanden en kan vervolg krijgen middels medisch training of sportief bewegen. Het is ons streven te zoeken naar een manier van bewegen waar de deelnemer plezier in heeft en die past bij die persoon. Soms is dat het oppakken van een oude liefde in de sport of juist iets nieuws beginnen. Omdat bewegen een belangrijke basisvoorwaarde is voor gezondheid is ons doel pas bereikt wanneer de deelnemer blijft bewegen. Dat kan op een verantwoorde manier omdat we goed op de hoogte zijn van de medische achtergrond van elke deelnemer. Dit programma biedt de deelnemer een nieuw perspectief, een andere benadering van het probleem waardoor het anders wordt en er ineens mogelijkheden ontstaan. U beweegt met lotgenoten en kunt elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. U leert onderscheid te maken tussen normale lichamelijke verschijnselen bij belasting en inspanning en signalen die aangeven dat er iets niet in orde is. U leert wat u nodig heeft om zelfstandig en gezond te bewegen.

Wat levert het ‘Beweegprogramma Oncologie’ u op?
Mensen die behandeld zijn voor kanker zijn gebaat bij het herwinnen en onderhouden van een actieve leefstijl. Positieve effecten op de kwaliteit van leven van een actieve leefstijl zijn aangetoond; het draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor (het terugkeren van) kanker verminderen. Ook vermindert het de risico’s op andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Bovendien voelt u zich fitter, waardoor uw kwaliteit van leven verbetert.

Wilt u een afspraak maken? Klik dan hier.