Hart&Vaat

Hart&Vaat
Als u hartproblemen hebt gehad, kunt u goed bij de fysiotherapeut terecht voor revalidatie en training. Bij de afronding van uw hartrevalidatietraject hebt ook u informatie gekregen over het belang van bewegen bij uw hartaandoening. Bewegen is dé manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Zonder beweging treden klachten juist eerder op en nemen uw mogelijkheden steeds verder af. Bewegen kan uw leven verrijken. Speciaal voor mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad, een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie ondergingen én die moeite hebben hun actieve leefstijl te handhaven is het ‘Beweegprogramma Hart&Vaat’ ontwikkeld. Tijdens dit programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te leren bewegen. In bepaalde gevallen laten we ook mensen toe met groot risico op hartfalen of hartaandoeningen.

Wat houdt het ‘Beweegprogramma Hart&Vaat’ in?
De begeleiding van mensen met een aandoening vraagt een andere benadering. Het volgen het ‘beweegprogramma’ zien we als een cursus. Waarbij middels meer persoonlijke aandacht en voorlichting toegewerkt wordt naar zelfstandigheid. Dat onderdeel duurt drie maanden en kan vervolg krijgen middels medisch training of sportief bewegen. Het is ons streven te zoeken naar een manier van bewegen waar de deelnemer plezier in heeft en die past bij die persoon. Soms is dat het oppakken van een oude liefde in de sport of juist iets nieuws beginnen. Omdat bewegen een belangrijke basisvoorwaarde is voor gezondheid is ons doel pas bereikt wanneer de deelnemer blijft bewegen. Dat kan op een verantwoorde manier omdat we goed op de hoogte zijn van de medische achtergrond van elke deelnemer. Dit programma biedt de deelnemer een nieuw perspectief, een andere benadering van het probleem waardoor het anders wordt en er ineens mogelijkheden ontstaan. U beweegt met lotgenoten en kunt elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. U leert onderscheid te maken tussen normale lichamelijke verschijnselen bij belasting en inspanning en signalen die aangeven dat er iets niet in orde is. U leert weer vertrouwen op uw lichaam. U leert wat u nodig heeft om zelfstandig en gezond te bewegen.

Wat levert het ‘Beweegprogramma Hart&Vaat’ u op?
Positieve effecten op de kwaliteit van leven van een actieve leefstijl zijn aangetoond; u loopt minder kans op terugval of andere chronische aandoeningen. U krijgt een betere conditie en leert verantwoord bewegen. U voelt zich fitter. U krijgt opnieuw vertrouwen in uw lichaam bij inspanning.

Wilt u een afspraak maken? Klik dan hier.