Fibromyalgie

Fibromyalgie
U heeft fibromyalgie, klachten die erg hinderlijk zijn. Uw arts of reumaconsulent heeft u daarover uitgebreid geïnformeerd. U zult waarschijnlijk uw leefstijl moeten aanpassen, waarbij bewegen een belangrijke rol zal spelen om in goede conditie te blijven. Maar hoe zorgt u daarvoor? Hoe kunt u op een goede manier bewegen als u fibromyalgie heeft?
Fysio Centrum Hoogland biedt u een programma dat optimaal gebruik maakt van uw vermogen om te herstellen; Beweegprogramma Fibromyalgie.

Wat houdt het ‘Beweegprogramma Fibromyalgie’ in?
Het doel is niet een tijdelijke klachtenverlichting, maar duurzame verbetering. Samen met u bepalen we wat we willen bereiken, zodat u na afloop van het programma weer kunt leven zoals u dat wilt. Dat is de belofte die wij u doen en met uw inzet ook waarmaken: leef weer zoals je wilt We brengen wij eerst uw lichamelijk functioneren in kaart. We doen een wandel- of fietstest en meten uw activiteitenniveau. Op basis hiervan wordt een haalbaar stappenplan opgezet om de gewenste doelen te bereiken. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van osteoporose u op een verantwoorde manier naar een actievere leefstijl. De begeleiding van mensen met een aandoening vraagt een andere benadering. Het volgen het ‘beweegprogramma’ zien we als een cursus. Waarbij middels meer persoonlijke aandacht en voorlichting toegewerkt wordt naar zelfstandigheid. Dat onderdeel duurt drie maanden en kan vervolg krijgen middels medisch training of sportief bewegen. Het is ons streven te zoeken naar een manier van bewegen waar de deelnemer plezier in heeft en die past bij die persoon. Soms is dat het oppakken van een oude liefde in de sport of juist iets nieuws beginnen. Omdat bewegen een belangrijke basisvoorwaarde is voor gezondheid is ons doel pas bereikt wanneer de deelnemer blijft bewegen. Dat kan op een verantwoorde manier omdat we goed op de hoogte zijn van de medische achtergrond van elke deelnemer. Dit programma biedt de deelnemer een nieuw perspectief, een andere benadering van het probleem waardoor het anders wordt en er ineens mogelijkheden ontstaan. U beweegt met lotgenoten en kunt elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. U leert onderscheid te maken tussen normale lichamelijke verschijnselen bij belasting en inspanning en signalen die aangeven dat er iets niet in orde is. U leert weer vertrouwen op uw lichaam. U leert wat u nodig heeft om zelfstandig en gezond te bewegen.

Wat levert het ‘Beweegprogramma Fibromyalgie’ u op?
In het beweegprogramma leert u hoe u om kunt gaan met pijn en wat een goede belasting voor uw spieren en gewrichten is. Stapsgewijs verbetert u zo de kwaliteit van uw spieren waarbij uw gewrichten weer stabieler worden. Ook leert u hoe u overbelasting kunt voorkomen. U voelt zich fitter en zit beter in uw vel.

Wilt u een afspraak maken? Klik dan hier.