Diabetes

Diabetes
Regelmatig bewegen kan ervoor zorgen dat diabetes patiënten minder medicijnen nodig hebben om het lichaam goed te laten functioneren. Onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut bieden wij het ‘Beweegprogramma Diabetes’. Dit gebeurt op individuele basis als in groepsverband. In de veilige omgeving van Fysio Centrum Hoogland gaat de fysiotherapeut met mensen met diabetes type 1, 2 of Lada bewegen. Hij inspireert hen tot bewegen en leidt hen op in zelfstandig verantwoord bewegen. Dat doen we op een manier die voldoening geeft, waar plezier aan kan worden beleefd en die de kwaliteit van leven verbetert. Dit programma richt zich primair op beweegtherapie; daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan motivatie, psychische componenten van de ziekten en herstel en bijkomende problemen als vermoeidheid en beperkingen van het lichaam.

Wat houdt het ‘Beweegprogramma Diabetes’ in?
Beweegprogramma Diabetes is een ketenzorgprogramma, waarbij we samenwerken met de huisarts, de praktijk ondersteunend huisarts (POH’er), de diëtist en de diabetesverpleegkundige. De begeleiding van mensen met een aandoening vraagt een andere benadering. Het volgen het ‘beweegprogramma’ zien we als een cursus. Waarbij middels meer persoonlijke aandacht en voorlichting toegewerkt wordt naar zelfstandigheid. Dat onderdeel duurt drie maanden en kan vervolg krijgen middels medisch training of sportief bewegen. Het is ons streven te zoeken naar een manier van bewegen waar de deelnemer plezier in heeft en die past bij die persoon. Soms is dat het oppakken van een oude liefde in de sport of juist iets nieuws beginnen. Omdat bewegen een belangrijke basisvoorwaarde is voor gezondheid is ons doel pas bereikt wanneer de deelnemer blijft bewegen. Dat kan op een verantwoorde manier omdat we goed op de hoogte zijn van de medische achtergrond van elke deelnemer. Dit programma biedt de deelnemer een nieuw perspectief, een andere benadering van het probleem waardoor het anders wordt en er ineens mogelijkheden ontstaan. U beweegt met lotgenoten en kunt elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. U leert onderscheid te maken tussen normale lichamelijke verschijnselen bij belasting en inspanning en signalen die aangeven dat er iets niet in orde is. U krijgt inzicht in de invloed van bewegen op uw eigen bloed glucosewaarde. U leert wat u nodig heeft om zelfstandig en gezond te bewegen.

Resultaten bij het Beweegprogramma Diabetes:
• gezonde bloeddruk
• minder glucose in het bloed
• betere werking van de insuline
• lager lichaamsgewicht
• lagere dosering van medicijnen
• lager risico op hart- en vaatziektes
• betere botdichtheid en daarmee sterkere botten
• inzicht in lichamelijke effecten sporten en diabetes

Na afloop van het Diabetes Beweegprogramma evalueert u samen met uw fysiotherapeut de resultaten en ontvangt u een advies om de vooruitgang vast te houden. U kunt bijvoorbeeld doorstromen naar onze medische training.

Verwijzing
Voor deelname heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.
De meeste verzekeraars vergoeden deelname aan beweeggroepen geheel of gedeeltelijk.
Let op: bij sommige verzekeraars gaat dit ten koste van een aantal behandelingen uit het aanvullende pakket. U bent er zelf verantwoordelijk voor om dit na te kijken in uw zorgpolis.
Indien u gebruik wilt maken van een vervolgtraject na de eerste 3 maanden, dan is dat altijd voor eigen rekening.

Wilt u een afspraak maken? Klik dan hier.