Verwijzingen

Verwijzingen
Sinds enkele jaren kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, toch vragen sommige zorgverzekeraars om een verwijzing van uw huisarts of specialist. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.